Privacy beleid

Laatste update op 13-Dec-2023
In voege sinds 13-Dec-2023

Intro

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Fimmoc NV, De Cassinastraat 6D, 8540 Deerlijk, België, e-mail: info@spiegelpark.be, telefoon: 0475 78 66 86 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.spiegelpark.be). (de dienst”).

Door onze website te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u onze website niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacy beleid op de website plaatsen.

Het herziene beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene beleid op de website is geplaatst . Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website na die tijd, betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacy beleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
Marketing/Promotie
Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.
 

Jouw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@spiegelpark.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 
U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@spiegelpark.be.
 
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.
 

Cookies

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, verwijzen wij u naar ons cookie beleid.
 

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.
 

Data protectie vertegenwoordiger

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Fimmoc NV, De Cassinastraat 6D, e-mail: info@spiegelpark.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.